Contributie


Klik hier
Aan- en afmeldingen


Inschrijven: U kunt een afspraak maken voor een gratis proefles ( klik hier). Na het volgen van de proefles krijgt u een inschrijfformulier mee. Deze kunt u de week na de proefles ingevuld inleveren bij de docent. Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Uitschrijven:

 • Bij maandelijkse contributie: De opzegtermijn is 1 maand van tevoren (voor de 8ste van de maand) schriftelijk sturen naar het correspondentieadres of mailen (zonder ontvangstbewijs niet geldig). Eventueel achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan.
 • Bij half jaar betaling: De opzegtermijn is 1 maand voor het eerst volgende incasso moment. De contributie wordt eind augustus of september afgeschreven en voor het tweede half jaar eind januari. De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden naar het correspondentieadres of mailen (zonder ontvangstbewijs niet geldig). Eventuele achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan.
 • Bij jaar betaling: De opzegtermijn voor jaar betalers dient voor de zomervakantie binnen te zijn (uiterlijk eind juni). De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden naar het correspondentieadres of mailen (zonder ontvangstbewijs niet geldig). Eventuele achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan. Opzeggingen in de zomervakantie worden pas in september afgehandeld.
RESTITUTIE VAN LESGELD IS NIET MOGELIJK!! Bij ongewenst, intimiderend en/of beledigend gedrag van ouders/verzorgers en of leerlingen naar andere leerlingen, ouders/verzorgers of personeel van de balletschool wordt de toegang ontzegd en het lidmaatschap per direct beëindigd.
Regelement


 • Leerlingen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn, dit ter voorkoming van blessures en ergenis van medeleerlingen;
 • Geen sieraden en/of kauwgom in de les;
 • Haren vast (in een staart of knot);
 • De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van meegebrachte goederen;
 • Schoenen die buiten worden gedragen, mogen niet gedragen worden in de zaal;
 • Lestijden kunnen ten alle tijden worden gewijzigd;
 • Bij ziekte van de docent zal er vervanging worden gezocht, mocht dit niet lukken dan vervalt de les en zal deze op een ander moment worden ingehaald;
 • De les gaat niet door bij 4 of minder aanwezige leerlingen (leerlingen die wel aanwezig zijn mogen de les in een andere les inhalen);
 • Het is niet toegestaan om te kijken of aanwezig te zijn tijdens de les (uitzonderingen daar gelaten, maar altijd vooraf in overleg met de docent);
 • Foto's en filmpjes die in de les door de docent gemaakt worden, kunnen wij gebruiken op onze social media of website. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u zelf met ons contact op te nemen via de mail (vraag om bevestiging).
Kijklessen & Vrienden-/Vriendinnenlessen


Kijklessen (t/m 9 jaar) Tijdens de kijkles bent u van harte welkom om de eerste 30 minuten van de les te komen kijken naar de vorderingen van uw zoon/dochter. Tijdens de kijkles mogen er maximaal 2 mensen per leerling aanwezig zijn in de zaal. Ook hebben wij elk dansseizoen een meedoe-les voor alle papa's en mama's zodat wij kunnen kijken van wie de kinderen hun talent hebben meegekregen! Vrienden-/ Vriendinnenlessen Twee keer per jaar hebben wij vrienden/vriendinnenles. In die week mag iedere leerling een vriend of vriendin meenemen, die gezellig een keer mag meedoen (hier zijn geen extra kosten aan verbonden). Zie onze agenda voor de precieze data van de kijklessen en vrienden-/vriendinnenlessen.
Kleding en schoeisel


Tijdens de voorstelling wordt er van elke leerling verwacht de juiste kleding en schoeisel te hebben. Tijdens de les is het wel toegestaan iets wat afwijkende kleding te dragen. Alle kleding is te koop bij Sport2000 in de Parade Nootdorp of Time to Dance in Wateringen. Bij de Sport2000 ontvangt bij vermelding Balletschool Ypenburg 10% korting! Klik hier voor foto's en productnummers Balletschool Ypenburg t-shirt Ook hebben we voor de leerlingen van Balletschool Ypenburg een speciaal "Balletschool Ypenburg t-shirt"! Het shirt kost €14,95 per stuk. Het is te koop op onze locatie de Oeverwallaan bij de bar.
Privacyverklaring


Bij Balletschool Ypenburg/Delfgauw/Leidschenveenwordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan de directie of via het e-mail adres: info@balletschoolypenburg.nl

Privacyverklaring YDL Dance Studios
Foto- en videogebruik


Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.


Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Algemene voorwaarden


YDL Dance Studios hanteert een aantal algemene voorwaarden en afspraken met betrekking op het volgen van danslessen. Bij het inschrijven voor onze lessen gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden YDL Dance Studios 2020-2021

 

REGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN